E-ÕPE — TÕSINE MÄNG
14. - 16. aprill 2010 Tallinna Tehnikaülikool

       sisene  
15.-16. aprill  

I PÄEV, 15. APRILL

09.00-10.00

REGISTREERIMINE JA KOHV


 
10.00-10.15
AVASÕNAD  
 
10.15-12.30

I PLENAARSESSIOON 

HARIDUSE JUHITAVUS JA JUHTIMATUS

 • Talendi ja haridussüsteemi 6 tahku. Kas meie ootused eripalgeliste talentide arendamisel sõltuvad haridussüsteemist?  
  Linnar Viik
  Eesti Infotehnoloogia Kolledž
 • Scaling up ICT Innovations in Education  
  Jyrki Pulkkinen
  Global E-Schools and Communities Initiative
 • Mida juhtida ehk kuidas juhtida juhitamatut?  
  Peeter Normak
  Tallinna Ülikool
Juhib:
Mart
Laanpere
12.30-13.30LÕUNA
 
13.30-15.30II PLENAARSESSIOONJuhib:
Anne Villems    
 

AUTONOOMIA JA DEMOKRAATIA
HARIDUSSÜSTEEMIS VÕI HOOPIS
ENESEKESKSUS JA ANARHIA

 • Operating in a Global Higher Education Landscape: Trends and Challenges  
  Sarah Guri-Rosenblit
  Open University of Israel
 • Emotions in Media-Based Teaching:Reasons-Methodology-Consequences  
  Hans W.Giessen
  Saarland University
 • Otsetee läbi mängude teadusesse 
  Leo Võhandu
  Tallinna Tehnikaülikool
 
15.30-16.00
KOHVIPAUS

 
16.00-18.00I PARALLEELSESSIOON 
 
 

ROBOOTIKA KASUTAMISEST REAALAINETE ÕPETAMISEL  

Õppijatele meeldib reaalainetele läheneda praktilise tegevuse kaudu, omandades teadmisi robotite ehitamisest ja mängude abil

 

Juhib:
Margus Ernits

 

a-st e-sse  
a - auditooriumi võlud
b - balanss ja tasakaal (muutuda või mitte)
c - kursuse abc
d - disain
e - e-kursuse haldamine

Juhivad:
Marge Kusmin;   

Merike Saar

 HINNANG VÕI HINNE –
TÄHENDUS VÕI LIHTSALT NUMBER

 • Eesmärgistatud hindamine õppeprotsessis
  Kätlin Vanari  
  Sisekaitseakadeemia
 • Arendav hindamine
  Maret Õunpuu  
  Tallinna Tehnikaülikool Kuressaare Kolledž
 • Kvaliteedi hindamine ja hindamise kvaliteet
  Anneli Kannus  
  Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Juhib:
Merle Varendi

 

SIIRU-VIIRULINE ÕPPEPROTSESS

 • Loovus insenerigraafikas  
  Peeter Kukk
  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
 • Reflektsiooniprotsesside toetamine veebikeskkonnas tantsukursuste näitel  
  Äli Leijen
  Tartu Ülikool
 • Uurimuslik õpe ja selle rakendamine arvutipõhistes õpikeskkondades  
  Mario Mäeots
  Tartu Ülikool
 • Eesti keele (võõrkeelena) õpe Interneti abil  
  Maarika Teral; Sirje Rammo
  Tartu Ülikool

Juhib:
Mari-Liis Peets    

 

KUIDAS SAADA ÕPIKESKKONDADE LAEVAKAPTENIKS? (inglise keeles)

 • Technology does not matter - Focusing on Learning and Teaching  
  Mikko Toriseva; Mediamaisteri Group 
  Marko Mäkila; Mediamaister Group 

 

ÕPPEJÕU ROLL JA SELLE MUUTUMINE IKT ARENGU MÕJUL  

Milline peab olema õppejõu roll õppetöös? Kuidas mõjutab seda rolli IKT revolutsiooniline areng? Sessiooni fookuses on loovus ja andragoogika e-õpetamises.

 

GEOPEITUS GLEHNI RADADEL: GPS AARDEJAHT

Sessioonil tutvustatakse mängu nimega Geopeitus. Osalejad saavad enda käsutusse GPS-seadmed, mille abil otsitakse üles spetsiaalsed aaretekarbid ning saadakse edasised juhised edasiliikumiseks. Läbitakse umbes 3 km pikkune vahemaa ja teekonna jookusl lahendatakse mõistatusi ning täidetakse mitmesuguseid ülesandeid.

 

Juhib:
Maria Sarapu

 

 

 

 Juhib:
Robert Peetsalu

 

 

 

 

Juhivad:
Carolina Schultz;
Triin Kallas 

19.00

             VASTUVÕTT Glehni loss 
             (Vana-Mustamäe tee 48)

             e-Kutsekooli 5. sünnipäev

        "E-kursuse kvaliteedimärk 2010" 
pälvinud e-kursuste autorite tunnustamine

 

II PÄEV, 16. APRILL

09.00-11.00II PARALLEELSESSIOON

 
 

PINGVIINI ÕPITUBA
(palume kaasa võtta oma sülearvuti)

Kaido Kikkas 
Laur Mõttus 
Windowsi ketta suuruse muutmise probleemi lahendamine 

 • Mis see vaba tarkvara õieti on?
 • Tahan ka! Aga kuidas?
 • Ekskursioon Estobuntusse
 • Igapäevased tööd vaba tarkvara abiga
 • Vaba tarkvara eelised hariduses
 • Vaba tarkvara õpivahendid

Juhivad:
Kaido Kikkas;
Laur Mõtus

 

 

TARK MEES TASKUS

Sessioonil tutvustatakse õpikeskkonna Moodle lisamoodulit MLE-Moodle (Mobile Learning Engine), mis võimaldab Moodle õpikeskkonda kasutada ka suures osas tänapäevastes mobiiltelefonides. Lisaks tutvustatakse võimalusi mobiilirakenduste disainimiseks iPhone ja iPod Touch platformidele. Sessioonis saavad osalejad ka ise kätt proovida mobiilirakendustega.

 

ROBOTITE MARSS HARIDUSSE

 • E-labori prototüübi väljaarendus  
  Martinš Sarkans
  Tallinna Tehnikaülikool
 • Microsoft Robotics Developer Studio kasutamine õppetöös  
  Martinš Sarkans
  Tallinna Tehnikaülikool
 • Robootika Kodulaborid praktiliseks inseneriõppeks  
  Raivo Sell
  Tallinna Tehnikaülikool
 • Rahvusvaheline koostöö Robootika õppematerjali koostamisel
  Raivo Sell
  Tallinna Tehnikaülikool

E-ÕPPE RAKENDAMINE ORGANISATSIOONI JUHTIMISKVALITEEDI PARANDAMISEL (inglise keeles)

 • Possibilities of e-Learning Method to Support the Quality of Managament  
  Georgi Skorobogatov 
  Politsei- ja Piirivalveamet
 • E-learning Quality for Management Quality  
  Marco Bennardo
  JO Group
 • An example: "Launch and Implementation of a Web-based Language Learning Tool: Estonian for Special Purposes for non-Estonian Speaking Civil Servants" - presentation of the e-Kristjan project  
  Juri Tretjakov
  Estonian Business School
 • e-Learning Quality for the Quality of Management - brainstorm

Juhivad:
Ragnar Õun;
  
Priit Tammets

 

 

 

 

 

Juhivad:
Raivo Sell;
Martinš Sarkans

 

 

 

  

Juhib:
Georgi Skorobogatov

11.00-11.30KOHVIPAUS 
 
11.30-13.30III PARALLEELSESSIOON  
 

2010 VIP E-KURSUSED

 • Filosoofia  
  Indrek Meos
  Tallinna Tehnikaülikool
 • Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid 
  Kaido Kikkas
  Eesti Infotehnoloogia Kolledž
 • Inglise keel riigieksamiks valmistujale 
  Birgit Elu
  Tallinna Tehnikaülikool
 • Matemaatika riigieksamiks valmistujale  
  Anne Küüsmaa
  Tallinna Tehnikaülikool

Juhib:
Jüri Lõssenko    

 

 

 

 

 

MÄNGIMINE ON SUURE INIMESE TÖÖ

Mängime arendusjärgus olevat mängu "Oma rida", mille teemaks on küsimus: kas ja kuidas peaks rühmad ühise eesmärgi nimel koostööd tegema. Tutvustame mängu kasutusvõimalusi ja disainimise aluseid. Mäng oma praeguses vormis ei ole arvutipõhine. Arutame, kas ja kuidas selliseid mänge saab kasutada e-õppe keskkonnas

 

Juhib:
Anne Villems;   
Ivar Männamaa
    

 
 

INSPIRATSIOONI OTSIDES
(inglise keeles) 

Sessiooni formaadiks on TEDx ning selle raames jagavad kogemusi ning teadmisi esinejad üle maailma. Sessioonis saate kuulata ja vaadata inspireerivaid sõnavõtte järgmistelt inimestelt:

 • William Kamkwamba 
 • Zaid Ali Alsagoff 
 • Richard St. John 
 • Erkki Pung 
 • David Hoffman 
 • Toomas Valsberg 
 • Sir Ken Robinson 

Juhib:
Marko Puusaar    

 

eLABORIROTID

Õppejõud, kellel on korralik kogemus laborite (praktikumide) korraldamisega veebikeskkonnas, arutlevad-näitavad-soovitavad kuidas seda teha ja tehakse. Arutlust illustreeritakse reaalsete näidete ja analüüsiga
Toomas Plank; Tartu Ülikool
Kadri Umbleja, Martin Jaanus, Raivo Sell; Tallinna Tehnikaülikool   

 

 

Juhib:
Vello Kukk

13.30-14.30LÕUNA 
14.30-16.30III PLENAARSESSIOONJuhib:
Peeter Normak
 

KAALUKAUSS FORMAALSETE SÜSTEEMIDE JA ÕPPIJAKESKSUSE VAHEL

 • Teaching Polymer Science and Engineering at a Research University: Observations on F2F, Web Animation and Blended Courses  
  Ian R. Harrison
  Penn State University
 • Üliõpilaskesksed formaalsused (videoettekanne)  
  Aune Valk    
  Haridus- ja Teadusministeerium
 • Kas Eesti haridussüsteem aitab üles ehitada seisuslikku ühiskonda?  
  Heldur Meerits
  AS Audentes
 
16.30KONVERENTSI LÕPETAMINE  
  

  navigeeri
  Avasõna
  Konverentsi info
  Konverentsi kava
  14. aprill
  15.-16. aprill
  Osalejad
  Korraldajad
  Arvamused/ettepanekud
  Tagasiside
  Sisukaart
  Resolutsioon

 

 

 


Powered by EdenCMS Tallinn 2005